Ewa Bigos
psycholog, psychoterapeutka,
trenerka interpersonalna

Kim jestem?

Jestem psychologiem, trenerką warsztatu i treningu grupowego w zakresie umiejętności psychospołecznych, absolwentką całościowego Kursu Psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dlaczego?

Dlatego, że wspieranie ludzi oraz towarzyszenie im w rozwoju osobistym jest moją pasją i źródłem życiowej satysfakcji. Aby zaoferować Państwu najwyższą jakość usług, nieustannie wzbogacam swoją wiedzę i doświadczenie.

Co oferuję?

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozowaniu i pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Współpracuję z wieloma organizacjami i instytucjami, przygotowując i realizując warsztaty oraz treningi w zakresie umiejętności psychospołecznych. Angażuję się również w różnorodne projekty w obszarze zasobów ludzkich.

Kontakt

 • telefon505-616-170
 • e-mailewabigos@gmail.com

Doświadczenie

następna/poprzednia strona

Wykształcenie

 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii oraz Katowicki Instytut Psychoterapii
  2013-2018

  Kurs Psychoterapii - akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
  2011 - 2012

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków; studia podyplomowe: Przywództwo.

 • Szkoła Treningu Grupowego
  2009 - 2010

  Szkoła Treningu Grupowego – Grupa Training & Consulting; Warszawa, szkolenie w zakresie treningu interpersonalnego;

 • Szkoła Trenerów Fundacji Synapsis w Warszawie
  2005 - 2007

  Szkolenie w zakresie warsztatu umiejętności psychospołecznych pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uzyskanie kompetencji trenera warsztatu umiejętności psychospołeczych.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  1999-2004

  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Lublin; studia dzienne magisterskie: psychologia; specjalizacja: psychologia społeczna.

Praca zawodowa

Od 2004 roku zajmuję się diagnozowaniem i pomocą psychologiczną, skierowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doświadczenie w psychoterapii i udzielaniu różnych form wsparcia zdobywałam m.in. pracując w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach, Centrum Logopedycznym.

Współpracuję z wieloma organizacjami i instytucjami, przygotowując i realizując warsztaty oraz treningi w obszarze skutecznej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, chorobą, niepełnosprawnością, technik relaksacyjnych, asertywności oraz innych umiejętności osobistych i społecznych.

Wsparcie psychologiczne

następna/poprzednia strona

W jaki sposób wspieram?

W sytuacji trudnej, chwili gorszego samopoczucia, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania człowiek korzysta z własnych zasobów, ale też często poszukuje wsparcia u innych. Ogromną zaletą takiego wsparcia jest możliwość zobaczenia swojej sytuacji w inny sposób, jak również korzystania z doświadczeń innych. Ponieważ czerpiemy siłę i energię z różnych źródeł, istotne jest to, aby rodzaj zaproponowanego wsparcia był adekwatny i pożądany przez osobę wspieraną.

Wsparcie psychologiczne z wykorzystaniem profesjonalnych metod pomocy psychologicznej jest próbą poszukiwania wspólnie z osobą rozwiązań wzmacniających jakość jej życia, a tym samym przyczyniających się do poprawy samopoczucia.

W ramach wsparcia psychologicznego oferuję możliwość konsultacji, diagnostyki psychologicznej, poradnictwo oraz psychoterapię.

Diagnoza

Wykonuję diagnostykę psychologiczną z wykorzystaniem profesjonalnych metod psychometrycznych w obszarze osobowości, zdrowia psychicznego, inteligencji i zdolności poznawczych, emocji i motywacji, radzenia sobie ze stresem, postaw i wartości, kompetencji osobistych i społecznych.

Czynności diagnostyczne obejmują :

 • analizę funkcjonowania człowieka w różnych obszarach np. w środowisku szkolnym, zawodowym
 • analizę obszarów trudności w relacjach interpersonalnych
 • analizę funkcjonowania systemu rodzinnego
Konsultacje

Konsultacja psychologiczna (jedna lub kilka) stanowi najczęściej pierwszy etap kontaktu Klienta z psychologiem. Ma na celu wstępną diagnozę i rozpoznanie obszarów problemu oraz przedstawienie propozycji kierunków działania. Podczas rozmowy Klient ma możliwość przyjrzenia się sytuacji trudnej, jak również uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferowanego mu wsparcia tak, aby mógł wybrać właściwą dla siebie formę pomocy.

Psychoterapia

Psychoterapia może być odpowiedzią na rodzącą się w człowieku potrzebę zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu. Jest pomocna w pracy nad obszarami trudności psychologicznych, które przynoszą cierpienie człowiekowi lub/i jego otoczeniu.

Istotnym elementem pracy terapeutycznej jest motywacja osoby oraz dostrzeganie sensu i znaczenia tego rodzaju wsparcia. Pierwszy etap stanowi konsultacja psychologiczna (jedna lub kilka), mająca na celu rozpoznanie obszarów trudności, motywacji i oczekiwań Klienta oraz rozmowę o możliwościach pomocy. Jeśli Klient decyduje się na wsparcie w formie psychoterapii, wówczas kolejnym krokiem jest zawarcie z nim kontraktu, regulującego zasady jej funkcjonowania.

Psychoterapia może pomóc osobom, które:

 • przeżywają trudności emocjonalne, doświadczają kryzysów życiowych,
 • odczuwają przeciążenie stresem, napięciem, zadaniami, oczekiwaniami,
 • nie potrafią pogodzić się ze stratą,
 • od dłuższego czasu doświadczają trudności rodzinnych, z którymi
  nie potrafią uporać się samodzielnie,
 • mają poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
 • doświadczają zaburzeń zachowania, emocji,
 • pragną zmiany w relacjach z bliskimi,
 • mają trudność w przeżywaniu i wyrażaniu złości, lęku, smutku, żalu, poczucia winy,
 • przeżywają bezradność i mają poczucie beznadziejności,

Psychoterapia jest formą wspierającą dzieci i młodzież, rodziny, osoby dorosłe.

Sesja psychoterapeutyczna trwa najczęściej ok.50 min.

Porady

Poradnictwo psychologiczne jest skierowane do osób doświadczających aktualnie trudności adaptacyjnych bądź też sytuacji kryzysowej (konflikt, utrata bliskiej osoby, trudności wychowawcze, zdrada itp.). Umożliwia Klientowi dokładne rozpoznanie obszarów problemowych i czynników je podtrzymujących. Jego nadrzędnym celem jest analiza możliwości rozwiązania konkretnego problemu, zaplanowanie działań zgodnie z wybraną alternatywą i wzmacnianie Klienta w ich realizacji. Stwarza również okazję do poszerzenia poziomu wglądu w dostępne Klientowi zasoby, z których może korzystać.

Poradnictwo psychologiczne odbywa się w formie kilku lub kilkunastu spotkań, z których każde trwa ok. 50 min.

Psychoedukacja

następna/poprzednia strona

Uczenie się i rozwój

To, co pomaga człowiekowi rozwiązywać problemy w życiu codziennym i osiągać zamierzone cele, to nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również zasoby odnajdywane w nim samym i otaczającym go świecie. Można je nieustannie zasilać poprzez psychoedukację, a więc nabywanie i trening kompetencji psychologicznych i społecznych niezwykle pomocnych w dbaniu o jakość życia.

Moja oferta polega na wspieraniu człowieka w rozwoju tych umiejętności, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Jako trenerka interpersonalna preferuję uczenie się przez doświadczenie, a więc między innymi proponuję udział w konkretnej sytuacji, refleksję nad tym, co się w niej wydarzyło, skonfrontowanie tego z dotychczasową wiedzą oraz zaplanowanie zmian w działaniu na podstawie wyciągniętych wniosków. Taki kierunek psychoedukacji daje osobie możliwość rozwoju, odkrywania dostępnych zasobów i kształtowania umiejętności w taki sposób, aby mogły one stanowić zbiór cennych „narzędzi", przydatnych w sytuacjach osobistych i zawodowych.

Szkolenia, warsztaty i treningi grupowe

Formy psychoedukacji (szkolenie, warsztat lub trening) różnią się między sobą czasem trwania, stopniem podejmowania tematyki, intensywnością treningu osobistych kompetencji uczestnika, rolą trenera. Dlatego niezmiernie istotne jest dostosowanie tej formy do potrzeb szkoleniowych. Staram się, aby każdy projekt szkoleniowy poprzedzony był wnikliwą analizą zapotrzebowania Klienta i rozpoznaniem specyfiki jego funkcjonowania.

Ważne jest dla mnie, aby uzgadniać cele szkoleniowe w odniesieniu do indywidualnej sytuacji Klienta. Adekwatnie do potrzeb, w wymienione formy psychoedukacji włączam również klasyczne formy nauczania (m.in. mini-wykład, prezentacja).

W mojej pracy trenerskiej najczęściej wykorzystuję aktywne metody pracy, takie jak: praca w małych grupach, burza mózgów, symulacje, gry dydaktyczne, rozmowy i dyskusje grupowe, studium przypadku, elementy dramy. Oprócz stałej oferty chętnie przygotowuję specjalistyczne projekty szkoleniowe w odpowiedzi na potrzeby różnych branż, grup zawodowych, osób zainteresowanych współpracą.

Obszary oferowanych szkoleń to m.in.:

 • automotywacja i asertywność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • praca w grupie,
 • skuteczna komunikacja w zespole,
 • profesjonalna obsługa Klienta,
 • mediacje i rozwiązywanie konfliktów,
 • niepełnosprawność w aspekcie zawodowym.

Tematy prowadzonych treningów to:

 • trening asertywności,
 • trening motywacyny,
 • trening pracy zespołowej,
 • trening umiejętności psychospołecznych,
 • trening efektywności osobistej,
 • trening relaksacyjny,
 • trening interpersonalny.

Powyższe formy szkoleniowe różnią się głównie czasem trwania zajęć. W przypadku szkoleń jest to od 8 do 24 godzin szkoleniowych, natomiast treningi trwają minimalnie 40 godzin szkoleniowych.

Indywidualny rozwój osobisty

Jeśli:

 • czujesz, że pragniesz zmiany i świeżości w swoim życiu,
 • pragniesz się rozwijać w różnych obszarach Twojego życia,
 • chcesz wzmocnić swoją pewność siebie i doskonalić umiejętności przydatne w osiąganiu celów, relacjach z innymi, w pracy,
 • trudno Ci realizować własne plany pomimo wysiłku, jaki w to wkładasz ...

... ta oferta może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. Indywidualna praca rozwojowa koncentruje się wokół formułowania celów ważnych dla Klienta , planowania działań w ich kierunku oraz poszukiwania i wzmacniania zasobów przydatnych w ich realizacji. Towarzysząc Klientowi na drodze do realizacji celów osobistych, zawodowych, w relacjach z innymi, wykorzystuję m.in. techniki coachingowe. Są to działania wspierające Klienta w rozwijaniu jego potencjału.

Kontakt

następna/poprzednia strona

Zapraszam do kontaktu

Proszę o wybranie najwygodniejszej dla Państwa formy kontaktu.

Na indywidualne wizyty zapraszam do Jastrzębia-Zdroju i Katowic (adresy poniżej), po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Porady on-line można umówić telefonicznie i za pośrednictwem adresu e-mail.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani moją ofertą szkoleniową, to pragnę poinformować, że zajęcia prowadzę na terenie całego kraju.

Logo Centrum Mazowiecka 10

W celu rejestracji zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego bezpośrednio ze mną.Do zobaczenia!

Ewa Bigos